Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν στην παρουσίαση των γνώσεων και αντιλήψεων αλλά και κριτικών αναλύσεων πάνω σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά θέματα, τα οποία και συγγράφονται σε διάφορες περιόδους ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου – τις περισσότερες φορές δίνονται αντί εξετάσεων, στο τέλος ενός εξαμήνου.

Το να γράφεις μία ακαδημαϊκή εργασία σημαίνει να δημιουργείς ένα συνεκτικό σύνολο ιδεών σε ένα επιχείρημα. Επειδή τα δοκίμια είναι ουσιαστικά γραμμικά – προσφέρουν μία ιδέα κάθε φορά – πρέπει να παρουσιάζουν τις ιδέες τους με τη σειρά που έχει πιο νόημα για τον αναγνώστη. Τα κολέγια θέλουν να δουν ότι ο μαθητής έχει τη διοίκηση των βασικών στοιχείων της καλής γραφής. Θέλουν επίσης να δουν ότι ο μαθητής μπορεί να δώσει άμεση απάντηση στην ερώτηση του δοκίμιου. Μια ισχυρή εισαγωγική παράγραφος που αποτυπώνει το ενδιαφέρον των αναγνωστών είναι σημαντική.

Μία βασική δομή ενός ακαδημαϊκού δοκιμίου (εργασίας) είναι η εξής ακόλουθη:

  1. Εισαγωγή, η οποία είναι μια εισαγωγική παράγραφος (ή και παραπάνω αριθμό παραγράφων) η οποία και επικεντρώνεται στο θέμα της εργασίας σε ένα γενικό πλαίσιο.
  2. Κυρίως θέμα, το οποίο αποτελείται από τουλάχιστον τρεις παραγράφους σώματος με υποστήριξη και ανάπτυξη των πλαισίων του θέματος που πραγματεύεται η εργασία, και
  3. Επίλογος, το οποίο και είναι μια τελική παράγραφος όπου κλείνει το θέμα με μία πρόταση σχετικά με το πρόβλημα που τίθεται, ή την κριτική άποψη του συγγραφέα (δηλαδή, του ίδιου του φοιτητή που την γράφει).

Το μέγεθος της κάθε ενότητας (Εισαγωγή, Κυρίως θέμα, και Επίλογος) εξαρτάται πάντα από το δοσμένο όριο των λέξεων της εργασίας από το εκάστοτε Πανεπιστήμιο αλλά και από το θέμα που σας δίνεται να αναλύσετε και να προβάλετε την άποψή σας.

Όσον αφορά το δικό μας γραφείο, δεν τίθεται θέμα ως προς την γλώσσα στην οποία επιθυμείτε να γραφτεί η εργασίας σας. Απλά, να έχετε τις βασικές οδηγίες του Πανεπιστημίου (ή και Κολλεγίου) ώστε να έχουν επίγνωση και οι συνεργάτες που θα σας αναλάβουν ως προς την θεματική ενότητα πάνω στην οποία θα συνεργαστείτε και την μέθοδο προσέγγισης που εσείς θέλετε να ακολουθήσει η εργασία σας.

Μία ακαδημαϊκή εργασία στοχεύει να πείσει τους αναγνώστες για μια ιδέα η οποία βασίζεται σε στοιχεία και παρουσιάζεται με στοιχεία, να απαντάει σε μια ερώτηση ή θέμα, να έχει μια πρόταση (θέμα ως απάντηση στην ερώτηση) και ένα επιχείρημα. Θα πρέπει επίσης να στοχεύει στην παρουσίαση και την συζήτηση ώστε να αναπτύξει ένα θέμα μέσω ενός συνόλου στενών συνδεδεμένων σημείων με συλλογισμό και στοιχεία, και θα πρέπει να περιλαμβάνει σχετικά παραδείγματα, αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες από ακαδημαϊκά κείμενα ή αξιόπιστες πηγές.

Οι περισσότεροι φοιτητές που μας προσεγγίζουν είναι επειδή η καθημερινότητα τους πιέζει από θέμα χρόνου. Αυτό σημαίνει πως λόγω δουλειάς ή και άλλων προσωπικών υποθέσεων αδυνατούν να αφιερώσουν τον κατάλληλο χρόνο ώστε να προσπαθήσουν να κατανοήσουν μόνοι τους το θέμα και να αναπαράγουν μία κριτική ανάλυση επί του θέματος. Έτσι λοιπόν, έρχονται στο δικό μας γραφείο ώστε να ομαλοποιηθεί η κατανόηση.

Σκοπός και στόχος του γραφείου μας είναι η δική σας καλύτερη κατανόηση σχετικά με το θέμα που έχετε επιλέξει (ή το θέμα που σκέφτεστε να επικεντρωθείτε και να εξετάσετε) και η δική σας διευκόλυνση στην πραγματοποίηση της συγγραφής της εργασίας, αλλά και την αποφυγή λανθασμένων προσεγγίσεων και συγγραφικών μεθόδων.

Βασιζόμαστε στην απόλυτη και στενή συνεργασία, αλλά και στην δική μας δέσμευση για το δικό σας καλύτερο όφελος από την σωστή καθοδήγηση της εργασίας σας. Εάν ένας φοιτητής είναι ευχαριστημένος από την ακαδημαϊκή βοήθεια που προσφέρουμε, τότε το πιο σύνηθες είναι να ξαναέρθει σε εμάς. Και εκεί είναι που αποσκοπούμε. Να είσαστε ευχαριστημένοι με το δικό μας σύστημα λειτουργίας και την τελική σας βαθμολογία από αυτό.