Η e-Papers έχει άνω των δέκα ετών εμπειρία στον τομέα επιμέλειας εργασίων, και γι’ αυτό προσφέρει γραπτές εγγυήσεις στις συνεργασίες της με τους σπουδαστές της. Ιδιαίτερα, έχουμε αναλάβει την επιμέλεια προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών εξαμήνου σε πολλούς τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδαγωγικά, την Διοίκηση Επιχειρήσεων και το Μάρκετινγκ και την ψυχολογία.

Η e-Papers αναλαμβάνει την επιμέλεια φοιτητικών εργασιών στον τομέα της Εκπαίδευσης, με έμφαση στα ΕΚΠ 51, ΕΚΠ 64. ΕΚΠ 62, ΕΚΠ 65, ΕΚΠ 50.

Η εμπειρία μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην μορφή της εργασίας, στις αναφορές αυτής (citations) αλλά και στην λογοκλοπή. Δίνουμε μεγάλη βάση στον σπουδαστή και τον βοηθάμε να αποκτήσει ιδιαίτερη εξοικείωση με όλες τις “ειδικές” ορολογίες που μπορεί να προκύψουν και να συναντήσουμε στην πορεία.

Εδώ στην e-papers, μέσω της πολυετούς εμπειρίας μας και των συνεργατών μας που έχουν αφιερωθεί στην εκπαίδευση, βρισκόμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την ακαδημαϊκή αλλά και παιδαγωγική αξία των επιμελειών μας στους τομείς διδασκαλίας ξένων γλωσσών, μαθηματικής εκπαίδευσης, στις στρατηγικές διδασκαλίας, στην ειδική αγωγή και τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και στην ανδραγωγική σε τομείς όπως η εκπαίδευση ενηλίκων, η επαγγελματική εκπαίδευση και η εκπαίδευση εκπαιδευτών, μέσω τις επιμέλειας των εργασιών, ιδιαιτέρων μαθημάτων, σε δωρεάν τιμολόγηση.

Η «παιδαγωγική» προέρχεται από δύο λέξεις, την λέξη «παιδί» και την λέξη «άγω». Έτσι, κυριολεκτικά σημαίνει την τέχνη και την επιστήμη της διδασκαλίας των παιδιών. Οι ρίζες της παιδαγωγικής μπορούν να αναχθούν στην Ευρώπη του 7ου αιώνα, κατά την εισαγωγή της οργανωμένης εκπαίδευσης στα μονασικά σχολεία. Σήμερα, η παιδαγωγική και η ανδραγωγική έχουν εμπλουτιστεί με διάφορες θεωρίες και προσεγγίσεις, με σκοπό την καλύτερη διδασκαλία όλων των ατόμων ως ισότιμα μέλη.