Το στατιστικό στοιχείο SPSS είναι ένα πακέτο λογισμικού που χρησιμοποιείται για στατιστική ανάλυση λογικής δέσμης (ή και μη δέσμης). Αυτό το λογισμικό είναι ένα από τα πιο δημοφιλή στατιστικά πακέτα που μπορούν να εκτελέσουν πολύ περίπλοκο χειρισμό και ανάλυση δεδομένων με απλές οδηγίες. Το SPSS μπορεί να λάβει δεδομένα από σχεδόν οποιονδήποτε τύπο αρχείου και να τα χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει συγκεντρωτικές αναφορές, διαγράμματα και οικόπεδα διανομών και τάσεων, περιγραφικά στατιστικά και να πραγματοποιήσει σύνθετες στατιστικές αναλύσεις. Αυτά τα πακέτα προγραμμάτων είναι διαθέσιμα τόσο για προσωπικούς όσο και για υπολογιστές mainframe.

Το στατιστικό στοιχείο SPSS είναι ένα πακέτο λογισμικού που χρησιμοποιείται για στατιστική ανάλυση λογικής δέσμης (ή και μη δέσμης). Αυτό το λογισμικό είναι ένα από τα πιο δημοφιλή στατιστικά πακέτα που μπορούν να εκτελέσουν πολύ περίπλοκο χειρισμό και ανάλυση δεδομένων με απλές οδηγίες. Το SPSS μπορεί να λάβει δεδομένα από σχεδόν οποιονδήποτε τύπο αρχείου και να τα χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει συγκεντρωτικές αναφορές, διαγράμματα και οικόπεδα διανομών και τάσεων, περιγραφικά στατιστικά και να πραγματοποιήσει σύνθετες στατιστικές αναλύσεις. Αυτά τα πακέτα προγραμμάτων είναι διαθέσιμα τόσο για προσωπικούς όσο και για υπολογιστές mainframe.

Το γραφείο μας προσφέρει αναλυτική εκμάθηση και επεξήγηση όλων των αναλύσεων που προσφέρει το SPSS αλλά και μία καλή γνώση, όχι μόνο σχετικά με το τι αναλύεται ή επιλέγεται ως μέθοδος ανάλυσης, αλλά και για τον λόγο τον οποίο επιλέγεται η συγκεκριμένη μέθοδος στατιστικής ανάλυσης.

Όλοι όσοι εργαζόμαστε στην εταιρεία, είμαστε αφοσιωμένοι στην δική σας ακαδημαϊκή επιτυχία αλλά με βασικό γνώμονα την κατανόηση των μαθημάτων και όλων των παραμέτρων για την επίτευξη των στόχων σας. Για αυτόν τον λόγο, σας προσφέρουμε βοηθητικά μαθήματα ώστε να κατανοήσετε τον σκοπό και τρόπο χρήσης του στατιστικού πακέτου SPSS και να καταφέρετε να έχετε τον ικανοποιητικό βαθμό που χρειάζεστε αλλά με κερδισμένες γνώσεις στο ίδιο επίπεδο. Το γραφείο μας σας βοηθάει σε κάθε επίπεδο των σπουδών σας (Προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) για την καλύτερη κατανόηση του στατιστικού πακέτου, αλλά σας βοηθάει και στην ολοκλήρωση των εργασιών σας με έναν σωστό και δομημένο τρόπο ώστε να καλύπτει «κενά» σχετικά με τον τρόπο έρευνας και των δεδομένων που προβάλλονται έπειτα από μία ενδελεχή ανάλυση.

Το SPSS, προσφέρει τις εξής ακόλουθες μεθόδους διερεύνησης:

 • Εισαγωγή μεγάλων όγκων δεδομένων.
 • Περιγραφική ανάλυση (Descriptive statistics / frequencies). Το οποίο εμφανίζει τους μέσους όρους με τις τυπικές αποκλίσεις των τιμών από τα δεδομένα, καθώς και τα ποσοστά και τις συχνότητες εμφάνισης ενός δεδομένου (ή απάντησης, εάν μιλάμε για συλλογή δεδομένων από ερωτηματολόγια).
 • Αναλύσεις Συσχετίσεων (Pearson / Spearman correlation). Η συσχέτισης επιλέγεται ώστε να εμφανιστεί η οποία συσχέτιση ανάμεσα σε δύο ή και περισσότερες μεταβλητές μίας έρευνας.
 • Αναλύσεις ANOVA. Η ANOVA επιλέγεται με σκοπό να εμφανιστεί η οποία επίδραση ανάμεσα σε δύο ή και περισσότερες μεταβλητές.
 • Αναλύσεις Ttest. Η μέθοδος αυτή εξετάζει τις διαφορές ενός ή και περισσότερων εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών ανάμεσα στις υπο-ομάδες των επιλεγμένων μεταβλητών.
 • Αναλύσεις Παλινδρόμησης (Regression analyses). Η παλινδρόμηση επιλέγεται κατά κόρον για την εξιχνίαση της πρόβλεψης της εξαρτημένης μεταβλητής (μπορεί να είναι και παραπάνω από μία) από τις δεδομένες ανεξάρτητες της έρευνας, και πολλές ακόμη.

 

Με την είσοδό σας στο γραφείο μας, όλα τα ακαδημαϊκά «κενά» που πιθανώς σας αφήνουν τα πανεπιστήμια στα οποία είσαστε, οφείλουμε να τα σεβαστούμε και να τα καλύψουμε. Βασικός μας στόχος είναι η δική σας κατανόηση της χρήσης του SPSS, η δική σας ικανοποίηση σχετικά με τις απορίες με τις οποίες έρχεστε αλλά και ο ικανοποιητικός βαθμός στο τέλος των ακαδημαϊκών ετών ως προς την κατανόηση των μαθημάτων.

Το SPSS είναι ένα στατιστικό πρόγραμμα το οποίο το χρησιμοποιούν πλέον πολλές εταιρείες αλλά και πανεπιστήμια. Ένα από τα πλεονεκτήματα του SPSS είναι ότι οι μαθητές μπορούν να εισάγουν δεδομένα από άλλες πηγές, όταν τα δεδομένα είναι οργανωμένα ως βάση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Excel. Η εισαγωγή υπολογιστικού φύλλου Excel στο SPSS για την ανάλυση δεδομένων είναι μια αρκετά απλή διαδικασία, που απαιτεί κάποια προετοιμασία και μερικά βασικά βήματα. Στα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών οι μαθητές αποκτούν γνώση στατιστικών μεθόδων και αναπτύσσουν δεξιότητες απαραίτητες για τη χρήση διαφορετικών στατιστικών πακέτων. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος στα στατιστικά, οι μαθητές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι όχι μόνο με τη θεωρία των στατιστικών αλλά και με το λογισμικό για την ανάλυση δεδομένων. Ένα ακόμη πλεονέκτημα του SPSS είναι ότι οι μαθητές μπορούν να εισάγουν δεδομένα από άλλες πηγές, όταν τα δεδομένα είναι οργανωμένα ως βάση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Excel. Η εισαγωγή υπολογιστικού φύλλου Excel στο SPSS για την ανάλυση δεδομένων είναι μια αρκετά απλή διαδικασία, που απαιτεί κάποια προετοιμασία και μερικά βασικά βήματα.

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του SPSS ως πακέτου λογισμικού σε σύγκριση με άλλα είναι:

 • Το SPSS είναι ένα ολοκληρωμένο στατιστικό λογισμικό.
 • Πολλές πολύπλοκες στατιστικές δοκιμές είναι διαθέσιμες ως ενσωματωμένο χαρακτηριστικό.
 • Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων είναι σχετικά εύκολη.
 • Εμφανίζει εύκολα και γρήγορα πίνακες δεδομένων.
 • Μπορεί να επεκταθεί.

Σε ένα γενικό πλαίσιο, το λογισμικό SPSS επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να διδάσκουν αποτελεσματικά, βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν κρίσιμες αναλυτικές δεξιότητες και υποστηρίζει ακριβέστερη και διορατική θεσμική έρευνα και λήψη αποφάσεων. Και αυτός είναι και ο στόχος μας στο γραφείο. Εμείς να προσφέρουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα και λύσεις στα προβλήματα σχετικά με το SPSS και την χρήση του, αλλά και η ανάπτυξη των δικών σας αναλυτικών δεξιοτήτων και κατανοήσεων.