Βασικά στοιχεία τιμολόγησης 

Επιμέλεια εργασίας από 80 €

Η βασική τιμή επιμέλειας εργασίας είναι στα 20€ ανά σελίδα (250 λέξεις / σελίδα). Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την τιμολόγησή μας και, κατά συνέπεια, τις εκπτώσεις ή τις αυξήσεις της, είναι:

το τελικό της μέγεθος
η δυσκολία της
η ημερομηνία παράδοσής της
Η e-papers επιβραβεύει την αφοσίωση των πελατών της και την σταθερότητα της επιλογής τους προς τα εμάς παρέχοντας τους επιπλέον εκπτώσεις μετά την τρίτη συνεχόμενη συνεργασία μας!

Μεταφράσεις

Οι μεταφραστές μας είναι άριστοι με τέλεια γνώση του αντικειμένου τους και των ορολογιών. Η βασική τιμή μετάφρασης ορίζεται στα 10 € ανά σελίδα (250 λέξεις / σελίδα), με την τιμή να επηρεάζεται από:

το εύρος της μετάφρασης
την σπανιότητα της γλώσσας στην οποία μεταφράζεται το κείμενο
την ημερομηνία παράδοσής της μετάφρασης
την δυσκολία του πρωτότυπου κειμένου
Όπως και παραπάνω, η e-papers επιβραβεύει την αφοσίωση των πελατών της, προσφέροντας εκπτώσεις στους σταθερούς μας πελάτες μετά την τρίτη συνεχόμενη συνεργασία μας!

*οι τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ.