• ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πανεπιστήμιο Πατρών (UPATRAS)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύθηκε το 1964 και η δημιουργία του συνετέλεσε στην αποκέντρωση της Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Το Πανεπιστήμιο αναπτύσσεται σε ενιαίο χώρο 4.500 στρεμμάτων, την Πανεπιστημιούπολη, που βρίσκεται Β.Α. και σε απόσταση 12 χλμ. της πόλης των Πατρών, στο δήμο Ρίου, σε μία εξαίσια τοποθεσία με θέα τον Πατραΐκό και Κορινθιακό Κόλπο.

Είναι το τρίτο Πανεπιστήμιο της χώρας από άποψη φοιτητικού δυναμικού, διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, αριθμού Τμημάτων και απονεμομένων τίτλων σπουδών.

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν 22 Τμήματα καλύπτοντας σχεδόν όλο το φάσμα των επιστημών, τα οποία διαθέτουν 112 Εργαστήρια και 14 Κλινικές πλήρως εξοπλισμένες.

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών φοιτούν σήμερα 21.200 προπτυχιακοί φοιτητές και 3.260 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Τα μέλη του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού (ΔΕΠ) ανέρχονται σε 754, ενώ τα μέλη του εκπαιδευτικού εν γένει προσωπικού (ΕΕΔΙΠ, ΕΔΙΠ) σε 71. Επίσης, το ακαδημαϊκό έργο συνεπικουρούν 167 μέλη ΕΤΕΠ και 481 μέλη διοικητικού προσωπικού (μόνιμο προσωπικό και με σχέση ΙΔΑΧ).

Παράλληλα με το εκπαιδευτικό έργο, που αποτελεί την πρωταρχική αποστολή του, το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει αναπτύξει τόσο τη βασική όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα. Εισήγαγε τη διδασκαλία νέων γνωστικών αντικειμένων και έχει καθιερωθεί στη διεθνή κοινότητα για την πρωτοποριακή έρευνα που διεξάγεται σε τομείς όπως Περιβάλλον, Υγεία, Βιοτεχνολογία, Μηχανική, Ηλεκτρονική, Πληροφορική και Βασικές Επιστήμες. Ένας αριθμός Τμημάτων, Εργαστηρίων και Κλινικών έχουν αναγνωριστεί από Διεθνείς Επιτροπές ως Κέντρα Αριστείας. Το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει σημαντικά τις ευρωπαϊκές και διεθνείς του σχέσεις και συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικές οργανώσεις και δίκτυα και ερευνητικές ομάδες.

 

Ταυτόχρονα με το εκπαιδευτικό και ερευνητικό του έργο, η πλούσια πολιτιστική δράση του Πανεπιστημίου Πατρών και η ανάπτυξη δεσμών με την ευρύτερη περιοχή προσελκύουν το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων φοιτητών κάθε χρόνο για να το επιλέξουν για τις πανεπιστημιακές τους σπουδές.

 

Διαβάστε περισσότερα

Τμήματα:

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τμήμα Βιολογίας
Τμήμα Γεωλογίας
Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής
Τμήμα Μαθηματικών
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Φαρμακευτικής
Τμήμα Φιλολογίας
Τμήμα Φιλοσοφίας
Τμήμα Φυσικών
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τμήμα Χημικών

Δουλεψτε μαζι μας

Συνεργάτες

Στην προσπάθειά μας να διατηρούμε ένα υψηλό επίπεδο συνεργατών και υπηρεσιών, αναζητούμε συνεχώς νέους ενεργητικούς και ευφυείς, για να συμμετέχουν στην συμβουλευτική μας ομάδα. Δουλεύοντας μαζί μας σας δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξετε τις γνώσεις σας και να βελτιώσετε τις ικανότητές σας σχετικά με την συγγραφή εργασιών και μελέτης, με πολύ καλές αποδοχές.

Τα επίπεδα πληρωμών μας ποικίλουν ανάλογα με την εμπειρία, τη διαθεσιμότητα, το μορφωτικό επίπεδο του συνεργάτη και την πολυπλοκότητα του έργου...

Θέσεις Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα...